FORSKNINGSPROGRAM 2021-2026

MÄNSKLIGHETENS VÄGVAL

DEMOKRATI

TEKNIK

SAMHÄLLE

FRAMTIDA GENERATIONER

AV GUSTAF ARRHENIUS